Lehtori, bioprosessitekniikka

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK - paras korkeakoulu opiskelijalle 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa. Henkilöstöä SeAMKissa on Lähes 400. SeAMK Ruoka-yksikössä koulutetaan agrologeja, bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä ja restonomeja (AMK- ja yAMK-tutkinnot). 

Vahvistamme osaamista Ruoka-yksikössä ja haemme vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen: 

Lehtori, bioprosessitekniikka


Lehtorin tehtäväalueena on bioprosessitekniikkaan sekä elintarviketeknologiaan liittyvä opetus (suomeksi ja englanniksi) Ruoka-yksikön bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmissa. Tehtävän menestykäs hoitaminen edellyttää laajaa osaamista bioprosesseista ja luonnontieteistä erityisesti fysiikan ja kemian sekä matematiikan alalta. Tehtävään kuuluu myös osallistumista alan hanketoimintaan. 

Lehtorin tehtävänkuvaan sisältyy:

  • Opetus, opetuksen kehittäminen ja opinnäytetöiden ohjaus sekä suomeksi että englanniksi
  • Aihealueen tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen 
  • Kansainvälinen ja kansallinen verkosto- ja työelämäyhteistyö

Tehtävään valittavalta edellytetään:

  • Ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta
  • Pedagogista pätevyyttä (tai valmiutta hankkia se kolmen vuoden kuluessa)
  • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 
  • Vähintään 3 vuoden työkokemusta alalta, esim. käyttö- ja suunnittelukokemus bioprosessi- tai elintarviketeollisuudesta

Arvostamme lisäksi opetuskokemusta sekä verkko- ja simulaatiopedagogiikan tuntemusta.

Lehtorin tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisesti.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES:n mukaisesti ja eläke-edut KuEL:n perusteella. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikka on Seinäjoki.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 16.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Eija Putula-Hautala puh. 040 830 3953 tai yksikön johtaja Terhi Junkkari, puh. 040 8300 301. Hakuaika alkaa: 26.03.2021 08:00Lähetä hakemus tähän mennessä: 16.04.2021 15:00

Jaa ilmoitus